Huisartsencoöperatie de Baarsjes

Get Adobe Flash player

Het verzamelen van gegevens van mensen moet altijd zorgvuldig gebeuren. Met de gegevens die verzameld en vergeleken worden, wordt in overstemming met de wetten en regels rondom privacy omgegaan.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huisartsencoöperatie "de Baarsjes" vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met gegevens van patiënten en werkt dan ook volgens de richtlijnen en kaders van de WBGO en WBP. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl

Uw huisarts speelt een centrale rol in de zorg die u wordt verleend; hij/zij mag daarbij gebruik maken van de beschikbare patiëntengegevens. Hetzelfde geldt voor de praktijkondersteuner en de diabetesverpleegkundige als verlengde arm van de huisarts.

Een deel van uw gegevens worden gebruikt voor zorgondersteunende functies, zoals financiële afwikkeling voor de huisarts. Voor bijna al deze functies is het niet nodig om herleidbare patiëntengegevens te gebruiken. Daarom worden de gegevens van patiënten voor de uitvoering van de zorgondersteunende functie in bijna alle gevallen geanonimiseerd. Een uitzondering geldt voor de facturatie aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt op naam van de patiënt, echter alleen met NAW gegevens en niet met medische gegevens.

De WBP geeft u een aantal rechten.
U dient als patiënt te worden geïnformeerd door de zorgverleners in de huisartsenpraktijk over de reikwijdte van de (keten)zorg en over de zorgverleners die, wanneer dat noodzakelijk is voor een goede behandeling, over uw gegevens moeten kunnen beschikken.

Als patiënt heeft u het recht om bezwaar te maken en uw toestemming voor gegevensverstrekking (aan de andere zorgverleners en/of de Coöperatie) in te trekken. Consequentie voor u als patiënt is wel dat opname in een ketenzorg programma niet meer mogelijk is.

Wilt u hiertoe bezwaar maken, dient u zich te wenden tot uw huisarts.

Copyright IQsted © 2013. All Rights Reserved.