Huisartsencoöperatie de Baarsjes

Get Adobe Flash player

Diabeteszorg huisartsencoöperatie de Baarsjes
Een van de doelen van de Coöperatie is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus type 2 te verbeteren. Door samenwerking (ketenzorg) kunnen er betere afspraken worden gemaakt met de andere hulpverleners zoals b.v. dieëtiste, dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.
De huisarts en/of praktijkondersteuner, coördineert en bewaakt alle diabeteszorg die u nodig heeft.

 

Wat is ketenzorg en wat houdt het voor u als diabeet in?
Ketenzorg houdt in dat de zorgverlening bestaat uit een groot aantal onderdelen. De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die allemaal met elkaar zijn verbonden en volledig op elkaar zijn ingespeeld (als schakels in een keten).

 

Wanneer bij u de diagnose diabetes is gesteld, komt U gemiddeld vier keer per jaar bij de praktijkondersteuner en/of huisarts op het spreekuur. Tijdens het consult wordt nagegaan hoe het met u en uw diabetes gaat.Er wordt gevraagd naar uw klachten, uw leefstijl, en eventuele medicatie. Zo nodig wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd en een individueel zorgplan opgesteld. Dit plan maakt u samen met de praktijkondersteuner en wordt samen met u uitgevoerd door een zorgteam. Het zorgteam werkt samen in een keten.

 

Wat is een zorgteam?
Het zorgteam werkt nauw met elkaar samen en vormt een keten. Het zorgteam bestaat uit professionals zoals b.v. de huisarts, de praktijkondersteuner, de diëtist, de podotherapeut, de pedicure, de specialisten in het ziekenhuis en de fysiotherapeut. Afhankelijk van het zorgplan wordt het team samengesteld en kunnen ook andere zorgverleners worden betrokken.De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor het zorgplan en het zorgteam.

 

Wat is een individueel zorgplan?
Het doel is om, ondanks uw aandoening, een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig om met u afspraken te maken over de gezondheidsdoelen die u wilt behalen en hoe u deze wilt bereiken. In het individueel zorgplan maakt u samen met uw praktijkondersteuner en uw huisarts daarover afspraken. Er wordt nagegaan welke zorg en behandeling u nodig heeft en wat u zelf kunt doen. In het zorgplan staat ook hoe vaak u de huisarts en de praktijkondersteuner spreekt. Ook wordt afgesproken welke andere behandelaars er eventueel bij worden betrokken en wat van hen wordt verwacht.
Het individueel zorgplan wordt een succes als u met het zorgteam meewerkt om de gestelde doelen te halen. De praktijkondersteuner zal veelal uw coach zijn en samen met u en de huisarts het zorgplan zo nodig bijstellen.

 

Wat is een praktijkondersteuner?
De praktijkondersteuner is een zorgverlener, speciaal (HBO) opgeleid om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen bij bepaalde zorgtaken. De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van chronische aandoeningen.
De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name diabetes,astma, COPD en hart- en vaatziekten.
Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektbeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle onderzoeken uit. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal als het nodig is ook patiënten bezoeken.

 

Wat doen de praktijkondersteuners?
Zij/ hij geeft advies, voorlichting en instructie en doen de controles.
Als u de diagnose diabetes heeft gekregen of u heeft gehoord dat u een risico op diabetes heeft zal de praktijkondersteuner u begeleiden met: voorlichting, advies, controles en instructies. De praktijkondersteuner werkt nauw samen met uw huisarts.

 

De praktijkondersteuner geeft b.v.

    1. Uitleg en informatie over diabetes en de behandeling.
    2. Leefstijladviezen en helpt u te leren omgaan met uw diabetes
    3. Advies over voeding en dieet in overleg met de diëtist
    4. Advies over voetverzorging om complicaties te voorkomen
    5. Evt. advies en begeleiding bij insulinepatiënten

Copyright IQsted © 2013. All Rights Reserved.