Huisartsencoöperatie de Baarsjes

Get Adobe Flash player

De participerende huisartsen zijn het eens over de filosofie aangaande de zorg voor chronisch zieke patiënten. Wat diabeteszorg betreft bijvoorbeeld vinden zij dat goed georganiseerde huisartsenzorg op basis van de NHG-standaard, de beste zorg is voor patiënten. Huisartsen hebben inzicht in de achtergrond van de patiënt, hebben inzicht in de overige cardiovasculaire risicofactoren, zijn samen met hun praktijkondersteuners de meest effectieve functionaris bij leefstijlverandering en zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. De huisarts bevordert en bewaakt de integratie van andere schakels in de ketenzorg, zoals de zorg van de internist, de diëtist en de periodieke oogcontrole. Kortom de huisarts levert integrale en rationele zorg. Dat is zorg op maat, niet onnodig medicaliserend, zinnig en zuinig met het voorschrijven van medicamenten, terughoudend met het aanvragen van diagnostiek. De huisarts werkt volgens de NHG-richtlijnen.

* en naar de geest van Evidence Based Medicine. * de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse huisartsen

Copyright IQsted © 2013. All Rights Reserved.